onsdag 20 november 2013

Förlösande vårdval? Knappast i Stockholm!

Vårdval syftar till att öka tillgängligheten och ge patienter möjlighet att välja vårdgivare/vårdutförare, t ex när en kvinna ska föda barn. Det låter vackert. I verkligheten har det länge varit så att många höggravida kvinnor tvingats vänta med oro på förlossningsdagen, och flera av dem har då i sista stund blivit hänvisade till en helt annan klinik än den man hade valt. I det läget är vårdvalet inget värt.

Igår deltog jag i Hälso- och sjukvårdsnämndens möte och fick då, liksom övriga närvarande landstingspolitiker, ta del av information om dagsläget inom länets förlossningsvård. Som rapporterats i media så är läget problematiskt (se t ex här). Många menar rentav att läget är krisartat.

Det intressanta är att när en privat vårdgivare vill öppna ett nytt BB i Stockholm och rekryterar barnmorskor så blir det kris i övriga förlossningsvården!

Det vi ser nu är konsekvenserna av ett helt förfelat vårdval där det finns ett begränsat antal barnmorskor som säger upp sig på en klinik, t ex BB på Karolinska i Huddinge, för att flytta över till en annan. Men den andra kliniken, BB Sophia, har faktiskt inte öppnat ännu. Och frågan är om den överhuvudtaget kan öppna? Den frågan måste man ställa sig eftersom det tycks saknas underlag för auktorisering. Detta är en slags kvalificering som är nödvändig för att en vårdgivare ska få etablera ny vårdvalsverksamhet.

Enligt sjukvårdslandstingsrådet tillika ordförande Filippa Reinfeldt vid gårdagens möte så måste vi ev ha ett extrainsatt HSN-möte för att ta ställning till huruvida BB Sophia ska få starta sin verksamhet efter årsskiftet, eller ej.
Jag kan inte låta bli att undra hur vi kunde hamna i detta läge? Barnmorskorna har länge varnat för det växande bemanningsproblemet. Och hur kan en vårdgivare slarva så med att uppfylla auktorisationskraven? Eller har landstinget blivit tuffare när det gäller granskning av detta?

Hursomhelst, sedan 2006 har Alliansen styrt i Stockholms läns landsting. Det är intressant att göra en nationell jämförelse av hur stor andel hänvisningar förlossningsvården har i olika delar av landet (ju större andel = desto mer oro, och större risk för bristande patientsäkerhet). Nedan ses ett utdrag av den jämförelsen. Som synes så har Stockholms län ett ohotat rekord i andel hänvisningar. Det är ofattbart och oacceptabelt!


                                                   
Andel hänvisningar             2008    -09        -10          -11         -12 

Region Skåne                 0,45%     0,34%     0,32%    0,26%   saknas

Stockholms län               5%        6%         6%         6%        6%  

Västra Götaland         saknas       saknas      0,2%       0,1%     0,6%

Jönköpings län             0,13%      0,13%     0,13%     0,89%   saknas
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar