tisdag 29 oktober 2013

Stockholms Gröna Kilar - ständigt hotade

Den fina "rosen" ovan visar Stockholms Gröna kilar med tre av dem namngivna (Rösjö, Angarn och Bogesund).

I bilden nedan är samtliga Gröna kilar namngivna.


Bilderna är hämtade från Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.

Där finns följande att läsa:
I Stockholms län är det inte långt mellan stad och natur. De så kallade gröna kilarna ligger på 3-5 mils avstånd från regioncentrum och är oskattbara för människors välbefinnande. Här finns möjlighet till friluftsliv och rekreation och man kan njuta av tystnad och naturupplevelser. Kilarna är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden.

Som man kan ana av texten ovan så finns det stor politisk samsyn på betydelsen att bevara de gröna kilarna.
Samtidigt så kan man konstatera att kilarna är ständigt hotade, någonstans, i någon mån.
För en tid sedan fick jag i egenskap av landstingspolitiker ett mejl där det beskrevs, nästan lite Kafka-likt, hur staten givit i uppdrag till länsstyrelsen att öka antalet naturreservat i Stockholms län. När länsstyrelsen försökt göra detta, t ex i Bogesundskilen i Vaxholms kommun så har Statens fastighetsverk satt käppar i hjulen. Med andra ord så stoppar statens ena hand det som den andra hand uppmanar till!?
Samma brev som jag fått angående detta, hittade jag också publicerat som insändare:
Staten förhalar bildandet av naturreservat

För egen del bor jag i Upplands Väsby, i anslutning till Järvakilen (se nedan). Även den är delvis hotad i och med planerna på Väsby sjöstad, ett på ytan attraktivt boendeprojekt som tyvärr, om det realiseras, innebär att Järvakilen blir avsnörd på ett sätt som hotar den biologiska mångfalden. Dessutom så skulle det innebära en kraftigt ökad biltrafik i området, vilket skulle likna en trafikinfarkt. Det har beskrivits på ett pedagogiskt sätt av min lokala partikollega Lennart Olsen.

Som sagt, de gröna kilarna hotas ständigt och riskerar att krympa successivt. Det gäller att vi, utan att bromsa en positiv region- och stadsutveckling, skyddar kilarna så de inte krymper till Stockholms gröna fläckar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar