söndag 27 oktober 2013

Om Barnmorskeuppror och förlösande investeringsbeslut?


Minns du Barnmorskeupproret? Det pågår fortfarande, dock i lite mediaskugga för närvarande kan tyckas. Om jag uppfattat rätt så är en dokumentärfilm på gång, tänkt att visa barnmorskornas vardag, med tuffa arbetspass och bristfällig arbetsmiljö.

Anledningen att jag nämner detta är att jag fått kallelse till ett extrainsatt möte med landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Den enda punkten på dagordningen är Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus. Under denna lite kryptiska rubrik ligger beslut om att föreslå landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige att investera ca 250 miljoner kronor för att skapa lokalmässiga förutsättningar för förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus.

Precis som tjänsteutlåtandet anger så kan det vara en bra geografisk placering att etablera en förlossningsklinik i anslutning till det centralt belägna S:t Görans sjukhus, inte minst med tanke på att Nya Karolinska Solna är planerat att rymma färre förlossningsplatser än i dagsläget. Å andra sidan ser jag ett antal kvarstående frågetecken i detta förslag, t ex hur det ska lösa den problematiska personalsituationen (barnmorskor flyttar från en gammal klinik till en ny?), och hur det ser ut med neonatalplatser i anslutning till respektive förlossningsklinik, befintliga och planerad.

Alla inser nog att enbart skapandet av "lokalmässiga förutsättningar" inte räcker för att lösa dagens problem. Frågan är då om det ändå är en del av lösningen - långsiktigt?

Förslaget uppmärksammades häromdagen i Dagens Nyheter:
Nytt BB öppnar på S:t Göran - öppnar om tre år







Inga kommentarer:

Skicka en kommentar