tisdag 15 oktober 2013

MP satsar på social investeringsfond för unga

Vad är en social investeringsfond? Jo, istället för att innehålla pengar för investeringar i vägar eller byggnader så är syftet med en social investeringsfond att ge möjlighet till "mjuka" investeringar för människors bästa. Det kan röra t ex utbildnings- eller vårdinsatser, gärna förebyggande åtgärder av olika slag.

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting föreslår att en halv miljard kronor satsas på en sådan fond för att bryta oroande negativa trender när det gäller främst ungas hälsa. Fetma och rökning har ökat bland unga. Psykisk ohälsa och alkoholmissbruk är andra betydande problem.

Tanken är därför att med en social investeringsfond inspirera och stimulera till tidiga gemensamma insatser från både landsting och kommun, insatser som i slutänden innebär besparingar både i pengar, ohälsa och lidande.

Detta förslag har lämnats som en motion till landstingsfullmäktige från bl a Tomas Eriksson, vice gruppledare för MP i landstinget:
Motion från MP om att inrätta en social investeringsfond för att öka folkhälsan i länet
Förslaget har uppmärksammats både i tidningar och TV-nyheter idag.

Andra har redan gått före. Se t ex information från Region Skåne, MP i Linköping och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar