torsdag 31 oktober 2013

Journalskandalen - risk för rikets säkerhet?

Idag fortsätter Dagens Nyheters avslöjande om journalskandalen inom mitt landsting. Journaler för kanske upp till tre miljoner människor kan ha varit "öppna" för åtkomst via internet. Ibland dessa journaler så finns sannolikt uppgifter för personer med höga befattningar i vårt samhälle. Än mer alarmerande är kanske att det finns en risk att obehöriga kunnat ändra i journaler utan att det loggats, vilket annars sker då man loggar in "rätt väg" i TakeCare.

Och som om inte ovanstående vore nog så verkar det som att högsta tjänstemannaledningen inom landstinget har valt att under lång tid hålla detta hemligt för den politiska ledningen i Landstingshuset - inklusive den styrande Alliansen. Ett tydligt bevis på en bristande styrning och ledning av Stockholms läns landsting!

Enligt uppgift i Dagens Nyheter så var det ett rent misstag som gav upphov till att journalsystemet blev oskyddat. En så kallad brandvägg ska ha installerats felvänd så att den, istället för att skydda dataservern med journaluppgifter, stod vidöppen mot internet. Fullständigt ofattbart om detta stämmer!
Och återigen så klingar Alliansens lugnande ord om datasäkerhet som plågsamt tomma och betydelselösa fraser.

Stockholms läns landsting står inför unika utmaningar då vi siktar mot alltmer sammanhållna journalsystem för att förbättra vården och patientsäkerheten, samtidigt som vården blir alltmer fragmenterad och bryts upp i fler, och fler utförare. Den utvecklingen kräver patientdatasystem som är säkra och robusta. Det tycks vi tyvärr sakna idag.

Med alla problem kring journalsystemen och TakeCare så är det nog dags för en oberoende kriskommission.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar