tisdag 8 oktober 2013

Första mötet i Hälso- och sjukvårdsnämnden!

 
Landstingshuset med 150-årsballonger i förgrunden

Som jag nämnt tidigare så blev jag - efter lite dramatik - nyligen invald som ersättare i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Idag var mitt första möte i HSN. Faktiskt mitt första möte i den lite pampiga Gjörwellsalen som är uppkallad efter den arkitekt som ritade Landstingshuset (som från början var ett garnisonssjukhus).

Mötesordförande Filippa Reinfeldt (M) hälsade mig på ett vänligt sätt välkommen, som nytillskott i nämnden. Jag tog tillfället i akt och nämnde att jag också sitter i landstingets forskningsberedning och att jag "brinner för FoUU i kombination med hälso- och sjukvård". Det lät nog lite klichéartat, men är icke desto mindre sant.

Mötesagendan hade 25 punkter (varav en under sekretess) och dessa klarades av på nästan lika många minuter (!). Det var först under hälso- och sjukvårdsdirektörens informationspunkt som det blev lite diskussion. Detta dels med anledning av ett brev från bröstcancerföreningen Amazona som uttalat oro (enligt uppgift obefogad?) för nedläggning av cancervård på Danderyds sjukhus (jag har tyvärr själv inte sett brevet ännu, så jag är lite osäker på innehåll och budskap), dels med anledning av rapporterade svårigheter att få vårdgivare i länet att ansluta sig till rapportering av standardiserade indikatorer inom diabetessjukvården (?).
Under samma informationspunkt redogjorde Filippa Reinfeldt för en punkt under förmiddagens Landstingsstyrelsemöte då Karolinska Universitetssjukhusets direktör redogjort för vårdplatsbristen. Huvudsakligen pga svårigheter att rekrytera, och behålla, sjuksköterskor så är idag 180 vårdplatser stängda på sjukhuset. Det motsvarar totala antalet vårdplatser på ex.vis Södertälje sjukhus.

Jag blev lite förvånad över den hårda kritik som Filippa Reinfeldt uttalade i sammanhanget. Det finns nog inga lätta lösningar på detta problem, som inte är helt unikt för Karolinska.

Intressant är också att en stor andel av de politiker som sitter i landstingsstyrelsen (som beställare av sjukvård) också sitter i HSN, som mottagare av beställning och utförare av sjukvård. Men en sådan organisation måste man kanske ha när man har flera tusen vårdgivare/vårdutförare, utöver Stockholms läns landsting? Samtidigt kan jag inte komma ifrån att det känns konstlat...

Ett av dagens HSN-ärenden rörde vårdval av intensivträning för barn med rörelsenedsättning. Från MP:s sida lades ett Särskilt Uttalande (SU) och min partikollega, tillika ordinarie ledamot i HSN, Helene Öberg uttalade sig (huvudsakligen positivt) i tidningen Föräldrakraft, dock med viss oro för hur man säkerställer att denna vård kan ges obrutet när barnet övergår till vuxen ålder.
Efter att det formella mötet avslutats så fick vi en föredragning om sammanslagningen av 1177 och Vårdguiden, som tillsammans ska bli bättre och mer lättillgängliga. Det stämmer nog, men jag tror att en stor utmaning är att nå de som inte använder internet, och de som inte förstår svenska så bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar