tisdag 22 oktober 2013

Dramatik i fullmäktige!

Lite förvånad turbulens när landstingsfullmäktiges första slutna omröstning sedan 80-talet blev ett faktum


(Varning: Rubriken ovan kan av vissa läsare ses som överdriven…)


Idag var det dags för fullmäktige i Stockholms läns landsting. För min del skulle jag tjänstgöra på eftermiddagen, efter att under förmiddagen ha suttit i annat möte i KI:s Aula Medica.Då passade jag på att återigen filma hologrammet med det bultande hjärtat (se tidigare blogginlägg) som nu uppgraderats och kompletterats med en svävande hjärna!


När jag sedan anlände till Landstingshuset och fullmäktigemötet så visade det sig att det närmade sig slutet. Det var i princip bara valärenden kvar. Intressant tajming eftersom jag ju tidigare lyft en del frågor rörande förslaget till ny styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset.

Många trodde nog att valärendena skulle vara en ren formalitet, några ledamöter hade redan lämnat mötet. Men riktigt så blev det inte. Vänsterpartiets Birgitta Sevefjord begärde ordet, gick upp i talarstolen och framförde invändningar mot att välja superentreprenören Per Båtelson till ny styrelseordförande. Birgitta Sevefjord passade också på att förklara att Vänsterpartiet begärde sluten omröstning (!)

Även undertecknad gick upp i talarstolen för att påtala de tyvärr kvarstående frågetecken som finns när det gäller Per Båtelsons styrelseuppdrag i direkt konkurrerande verksamhet.

Från landstingets webb-TV (http://play.sll.se/)

Landstingsrådet Stig Nyman (KD) försäkrade att Per Båtelson, när han tillträder, inte kommer ha "några bindningar till något annat företag". Jag tackade Stig Nyman för beskedet och förklarade att jag tolkar det som ett löfte att Per Båtelson lämnar alla andra styrelseuppdrag som kan ses som potentiella intressekonflikter innan han tillträder som styrelseordförande för universitetssjukhuset.

Efter avslutad, för många kanske lite överraskande, debatt i frågan, så var det så dags för sluten omröstning. Ordförande Inger Linge förklarade att fullmäktige för Stockholms läns landsting inte haft sluten omröstning sedan 80-talet. Tämligen unikt alltså!

Hur slutade det då? Jo, av 142 lagda röster (7 frånvarande?) så fick föreslagen kandidat 117 röster och 25 röster var blanka. Med andra ord så tillträder Per Båtelson som ny styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset redan den 1 november. Och som sagt, med Stig Nymans svar att luta sig mot så räknar jag med att Per Båtelson senast vid tillträdet kan fokusera på det nya uppdraget utan kvarstående kopplingar till konkurrerande verksamhet eller risk för intressekonflikt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar