söndag 6 oktober 2013

Donationsveckan - Har Du tagit ställning? 
Imorgon inleds årets Donationsvecka. I Sverige väntar 800 människor på ett nytt organ. När jag nyligen deltog i 150-årsfirandet av Stockholms läns landsting så hade jag förmånen att träffa en av de lyckligt lottade som räddats till livet tack vare att någon eller några hade tagit ställning. Det var Martha Ehlin, som ses på bilden nedan. Martha, som sommarpratade i somras, har fått inte mindre än fem organ. Martha är idag en stark företrädare för den livsviktiga kampanjen att få fler av oss svenskar att ta ställning när det gäller hur våra organ får, eller inte får, användas då vi lämnat jordelivet.
 
  
Martha är medgrundare av organisationen MOD (Mer OrganDonation) som arbetar för att minska transplantationsköerna i Sverige. Den viktigaste insatsen, som vi alla kan bidra till, är naturligtvis att sprida information om betydelsen av att ta ställning till organdonation, och hur man på bästa sätt kan ta ställning. Ett enkelt sätt är t ex att använda sig av Donations-appen som hittas här.
 
Jag har tagit ställning. Om Du inte redan gjort det så vill jag be Dig att göra det under Donationsveckan. I sammanhanget kan jag nämna att jag inte bara tagit ställning. Jag har faktiskt redan donerat, och därigenom bidragit till att förlänga en medmänniskas liv. I mitt fall så hittade man mig som lämplig donator av benmärg, genom Tobiasregistret. I slutänden innebar det att jag donerade s.k. perifera stamceller.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar