måndag 16 september 2013

"Vi sysslar faktiskt inte med sjukvård här!"

Nej, rubriken är inte en kommentar jag själv fått. Den är hämtad från en artikel om ett tragiskt dödsfall som beskrivs i DN:s Stockholmsbilaga. En 90-årig förhållandevis pigg kvinna insjuknar och får svårt att äta, dricka och ta sin medicin. Trots upprepade besök av hemtjänsten under dagen så får kvinnan inte nödvändig hjälp. Kvinnans dotter besöker mamman samma kväll och hittar henne då i sängen, febrig och knappt kontaktbar. Dottern ringer efter ambulans och vid ankomst till akuten konstateras att den 90-åriga kvinnan har lunginflammation, är helt uttorkad och väger 46 kilo. En tid senare avlider kvinnan.

Det är naturligtvis anmärkningsvärt att hemtjänstpersonalen inte kunnat hjälpa den gamla kvinnan bättre, eller att de inte slagit larm. Uppenbarligen beror detta på dåligt utbildad personal och/eller bristfällig värdegrund i det hemtjänstföretag som det rör sig om. Än mer anmärkningsvärt är nog ändå det okänsliga svaret som dottern fick när hon efter mammans död kontaktade hemtjänstföretaget:
"Vi sysslar faktiskt inte med sjukvård här!"

Detta hemtjänstföretag är ett av 99 (!) bara i Bromma. Precis som den avlidna kvinnans dotter påpekar så är det en omöjlighet att på ett välgrundat sätt kunna välja "rätt" utförare, och ännu svårare måste det vara för stadsdelsförvaltningen eller kommunen att hinna granska alla på ett bra sätt.
"Äldreomsorgen ska kosta så lite som möjligt, det är där felet ligger."

Jag kan inte annat än hålla med. En kommersialiserad äldreomsorg präglad av uteslutande ekonomiska drivkrafter riskerar att utvecklas till en omsorg som inte är värdig ett förhållandevis rikt och civiliserat land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar