onsdag 11 september 2013

Strålande lösning på Nya Karolinskas vårdplatsbrist!?


För de flesta som följt nyhetsflödet de senaste åren så är det bekant att Stockholmsregionen lider av allvarlig vårdplatsbrist. Den har uppskattats till att omfatta ca 500 platser. Eftersom Nya Karolinska Solna (NKS) kommer innehålla betydligt färre vårdplatser än nuvarande sjukhus på platsen så kan man bli bekymrad. Detta har jag gett uttryck för i flera olika sammanhang, t ex på Newsmill, i Dagens Medicin, i ett YouTube-klipp.

Den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting har då kommit fram till en lika snabb som kreativ lösning, nämligen att ovanpå den medicinska "strålningsbunkern" bygga till ett antal våningar för att dryga ut antalet vårdplatser. Strålande!

Problemet är emellertid att det beslutet inte tycks vara särskilt väl förankrat, och kanske inte heller så genomtänkt. Nu riktas stark kritik från både huvudskyddsombud och den lokala läkarföreningen, där man menar att en tillbyggnad kan komma att både riskera patientsäkerheten och försämra arbetsmiljön för personalen. Det visas i ett nyhetsinslag i kvällens ABC där även Miljöpartiets Tomas Eriksson uttalar sig på ett bra sätt i frågan.

För den som vill följa bygget av Nya Karolinska "live" så kan man göra det via webbkameror.

(På fotot ovan ses NKS till höger och Karolinska Institutets nya aula, Aula Medica, till vänster)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar