tisdag 3 september 2013

Stockholms-Alliansen vurmar för läsning - men knappast städning!?

Som alltid när man får ta del av en patients egna målande beskrivning av förvånansvärt dåligt bemötande i vården, så blir man upprörd och engagerad. Kanske särskilt om patienten ifråga är ett barn, eller en äldre person. Det sistnämnda exemplet har vi fått i dagarna då Gärd Johansson 81 år har beskrivit hur hon, på ett otrevligt sätt, förvägrades läsa sin bok på geriatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Anledningen tycks ha varit att personalen inte ville, eller inte kunde, byta den trasiga glödlampan. Detta har nu engagerat både finanslandstingsråd, sjukvårdslandstingsråd, äldrelandstingsråd och personallandstingsråd (puh!) enligt dagens rapportering i DN.

Något som i detta läge överraskar och på nytt upprör mig är att inget av ovan nämnda - ansvariga - landstingsråd tycks reagera på Gärds dokumenterade klagomål på den, under flera dagar i sträck, bristfälliga städningen, eller att hon förvägrades att duscha (trots att hon klarade det på egen hand).

För ett par år sedan var det en patient, tillika läkare, som larmade om den bristfälliga städningen på sjukhus (i det fallet Danderyds sjukhus). Denna läkare, Björn Bragée, är idag känd som "Arga doktorn". Det verkar som att han skulle behöva rya till om detta med städningen igen, så även ansvariga politiker vaknar upp. Ett gott bemötande är oerhört viktigt, men en god vårdhygien är A och O för patientsäkerheten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar