tisdag 17 september 2013

Situation Testing - bra eller dålig metod för att avslöja diskriminering?

 
Idag satt jag i möte på Södersjukhuset från kl 8 till 16. Sedan satte jag mig på 3:ans buss för att åka till Landstingshuset och tjänstgöring i fullmäktige. Det visade sig att ledamöterna debatterat för lite under dagen så när jag väl kunde påbörja min tjänstgöring så var det inte många ärenden kvar på dagordningen. Kollegan Paul Lappalainen (MP) hade emellertid för dagen hela tre motioner uppe till debatt, och samtliga var i princip på temat anti-diskriminering.

När jag kom in i handlingen så var det bara den sista motionen kvar för debatt och beslut. I den föreslog motionären att landstinget, genom en utomstående konsult, skulle kvalitetssäkra lika rättigheter och testa hur väl alla antidiskriminerings-policies de facto efterlevs i verksamheten. Tjänsteutlåtandet som utgjorde underlag för beslut, innehöll föga överraskande att motionen skulle anses besvarad, dvs i princip ett nonsens-svar med innebörden att man redan vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka diskriminering (?)

En liten "fuling" i motionssvaret tycks vara att man med hänvisning till Statens offentliga utredningar 2006:060 hävdade att metoden Situation Testing ofta ger otydliga resultat. Både Paul och jag är tveksamma till om detta budskap verkligen ingår i denna SoU.
Istället nämns hur metoden Situation Testing har använts på senare tid för att påvisa diskriminering som ett vanligt förekommande problem i arbetslivet:

"En rad svenska studier av bland andra Dan-Olof Rooth, professor vid Linnéuniversitetet, visar på liknande sätt att etnicitet, utseende och vikt påverkar vid rekryteringsförfarandet genom implicita
attityder (Carlsson & Rooth, 2007; Rooth, 2009; Rooth, 2010). Diskriminering har visat sig vara ett vanligt förekommande problem i arbetslivet och det är därmed intressant att undersöka om man genom att strikt följa standarder kan minska risken för diskriminering, såväl medveten som omedveten, vid rekrytering och urval."


Som väntat så röstades motionen ned, men efter viss debatt. Kul och viktigt eftersom frågan lyftes rejält.

Förresten, apropå motioner: Det var tur att jag hann tjänstgöra eftersom vår politiska ledning lämnat in en motion som jag skrivit. Jag hade utgått från den kampanj som kommunalrådet Pierre Cengiz Edstrand (MP) tagit initiativ till i Sigtuna kommun och hade tänkt diskutera motionsförslaget utförligt i landstingsgruppen. Men så blev tyvärr inte fallet utan mitt motionsförslag rasslade rakt igenom nålsögat. Nu är det bara att förbereda sig på motionsdebatt - kanske om ett och ett halvt år!? Men då sitter ju vi vid makten!? Bortkastat? Nej, det tror jag inte!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar