tisdag 24 september 2013

"Ordet kvalitet är hopplöst mångtydigt och svårt..."

Orden i rubriken är uttalade av universitetskansler Lars Haikola med anledning av den kritik som - återigen - riktats mot det kvalitetsgranskningssystem som används för att bedöma landets universitets- och högskoleutbildningar. Denna gång var det rektorerna och prorektorerna vid Lunds och Uppsala universitet som igår förklarade att Utvärderingarna håller inte måttet.

Lars Haikolas kommentar på detta var då, i en intervju i P1:
"Ordet kvalitet är ju hopplöst mångtydigt och svårt och ideologiskt färgat."
Ett svagt försvar för ett ännu svagare kvalitetssystem.

I detta sammanhang påminner jag gärna om mitt eget debattinlägg i tidningen Universitetsläraren redan 2010: Nya kvalitetsgranskningen på väg - Highway to hell!?

Det inlägget, som alltså är tre år gammalt, avslutade jag med dessa ord:
Vad blir då kontentan...? Jo, att ansvariga politiker om fyra år kommer inse hur överilat detta beslut var. Man kommer då uppdra åt HSV att ta fram ännu ett nytt system (eller damma av ett nygammalt?). Konsekvensen blir hursomhelst att Sverige förlorar ett decennium av konstruktivt kvalitetsarbete i högre utbildning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar