söndag 29 september 2013

Nu kandiderar jag till landstingsfullmäktige!


Varför vill jag ägna mig åt politik? Frågan är väl värd att ställa sig emellanåt. Som en påminnelse. Jag blev medlem i Miljöpartiet för att det kändes nödvändigt att ta ställning till de utmaningar vi står inför. Vi måste hitta ett sätt att ställa om till långsiktig hållbarhet: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det rör en mängd olika områden och kan vara ganska komplicerat. Utöver de enskilda insatser vi kan göra som individer så måste politiken peka på visioner och större gemensamma åtaganden. Jag har valt att huvudsakligen ägna mig åt landstingspolitiken för att där bidra till en hållbar, klimatneutral Stockholmsregion och en bättre, mer jämlik vård så att det inte ska skilja flera år i livslängd beroende på var man bor.

Nu kandiderar jag till landstingsfullmäktige i Stockholms län och är beredd att axla det ansvar och förtroende som ges av väljare och av partikollegor. Nedan kan du läsa min nomineringstext till Miljöpartiets provval som inleds redan nu i oktober.


Michel Silvestri - nominering till landstingsfullmäktige

Efter min första mandatperiod, med debattartiklar (t ex här, här, här, här och här), interpellationer (här och här) och landstingsmotioner (ffa här) samt flitigt debatterande i Landstingssalen (t ex budgetfullmäktige 2013 - se Talare A-Ö), så är jag beredd att ta ett större ansvar för att utforma och aktivt delta i MP:s landstingspolitik -- för en jämlik vård och en långsiktigt hållbar Stockholmsregion.

En viktig fråga som jag varit med och drivit inom MP är Nej till vinster i välfärden. Överskott ska återinvesteras i verksamheten. Vården ska kunna drivas av privata, idéburna aktörer, men vinst får inte vara syftet. Jag ser det som en av MP:s stora utmaningar att ta fram en modern, hållbar modell för hur välfärden ska styras.
Idag är jag fritidspolitiker med uppdrag som förste ersättare i Landstingsfullmäktige, ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot i Landstingsstyrelsens Forskningsberedning samt i Styrgrupp för utveckling av regional kärna Flemingsberg. Jag är leg. biomedicinsk analytiker och medicine doktor i immunbiologi. Till vardags arbetar jag som lektor vid Karolinska Institutet där jag haft ett flertal ledningsuppdrag med personal- och ekonomiansvar. Jag har också ett särskilt uppdrag att öka inslag av Hållbar utveckling i utbildning och forskarutbildning. Tidigare har jag varit ordförande för en vårdyrkesorganisation med 8 000 medlemmar.

Sammantaget har jag god kännedom om sjukvården i länet (med särskilt intresse för patientsäkerhet), om Nya Karolinska Solna samt omställningen till Framtidens Hälso- och Sjukvård. Jag har erfarenhet av att leda människor samt av budgetarbete och uppföljning.

Att arbeta med landstingspolitik är ett allvarsamt förtroendeuppdrag, men det ska samtidigt vara roligt, lärorikt och inspirerande. Tillsammans med övriga landstingsgruppen och kanslipersonalen vill jag bidra till det under den kommande mandatperioden.

Tillsammans med hustrun har jag fem utflugna barn och när jag skriver detta ska jag snart bli ”bonus-farfar”. Ytterligare ett starkt skäl att engagera mig för en grön, hållbar framtid!

1 kommentar:

  1. Vi ME-drabbade hoppas att du kommer in och får en allt större roll i sjukvårdsfrågorna i landstinget! Tack för ditt engagemang för oss och för andra viktiga frågor.

    SvaraRadera