fredag 27 september 2013

Hägglund vill förstatliga vården!? Ger associationer till London-OS...


Igår släppte socialminister, tillika partiledare Göran Hägglund (KD) en liten bomb när han gick ut med tankar om att sjukvården kanske bör förstatligas, och att landstingen följaktligen kanske bör avskaffas. Som landstingspolitiker så har jag naturligtvis svårt att instämma i det sistnämnda, men ett förstatligande ligger på sätt i linje med den successivt ökande statliga styrning av hälso- och sjukvården som skett de senaste åren. Och i vissa avseenden kan jag sympatisera med Hägglunds tanke.

På sätt och vis är detta nämligen ett bevis för det ständiga dilemmat (eller ständiga kampen?) mellan att å ena sidan försöka uppnå en regionalt anpassad autonomi (styrning, t ex av vården, närmare folket/individen/patienten), och å andra sidan en fullkomligt jämlik och/eller likvärdig hälso- och sjukvård. Oj, det kanske var en svårläst mening! Men så är det också en oerhört komplicerad frågeställning där det knappast finns ett 100%-igt facit över vad som är rätt eller fel.

Hursomhelst så kommer jag i sammanhanget faktiskt att tänka på London-OS häromåret. Vid den pampiga invigningen, som syftade till att lyfta fram allt positivt som Storbritannien åstadkommit så hade man som ett stort del-nummer en show med sjukhussängar och barnpatienter (se bilden). Det var en varm och storartad hyllning till den brittiska - statliga - hälso- och sjukvårdsorganisationen National Health Service (NHS). En mycket fin gest tycker jag, som jag skulle vilja instämma i för svensk del. Men det får nog bli huvudsakligen på landstingsnivå tills vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar