söndag 22 september 2013

Guldregn över vårdbolag?

I Dagens Nyheter berättas idag om att vårdbolaget Attendos VD Henrik Borelius kan få 17 miljoner kr i aktieutdelning. Detta när bolaget nu erbjuder 40% av aktieägarnas investerade belopp i utdelning. Det ursprungliga investeringsbeloppet var 2,5 miljarder kr.

I DN-artikeln nämns också hur Carema, pga av alla "skandaler" tvingats byta varumärke till Vardaga (?) samt skriva ned värdet med 664 miljoner kr.

I samma artikel påpekas också att vinsterna i välfärdsbolagen ligger i genomsnitt på 5-10% men att det finns dotterbolag som kan ge 10-20% i vinst. Detta är betydligt högre vinstmarginaler än för företag i genomsnitt. Kommersiellt företagande i välfärdsbranschen är tämligen riskfritt och ger vanligtvis en säker avkastning.

Samtidigt börjar nu de kommersiella företagen inom vård, skola och omsorg bli alltmer oroliga över den politiska debatten kring införande av vinstbegränsningar, bl a efter Miljöpartiets kongressbeslut i våras då det fastslogs att välfärdsvinster måste återinvesteras.

Jag blir lite sorgsen när jag läser artikeln i DN. Och anledningen till det är kanske också min största invändning mot att släppa in kommersiella krafter i välfärden - vi riskerar att fastna i diskussioner om pengar, vinster, aktieutdelningar och räntesnurror. Detta istället för att diskutera visioner om hur vi ska skapa en ännu bättre och ännu mer jämlik vård, skola och omsorg. Ingenstans i DN-artikeln nämns patienten. Det är sorgligt.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar