torsdag 26 september 2013

En dag i urinvägarnas och psykiatrins tecken


Igår eftermiddag tog jag mig till Landstingshuset för att delta i mitt andra möte med Styrgrupp för utveckling av regional kärna Flemingsberg (oj vilken benämning!). Denna politiska styrgrupp är knuten till stiftelsen Flemingsberg Science (eller tvärtom). Det finns en enorm potential i denna södra del av Stockholmsregionen och under biträdande finanslandstingsrådet Charlotte Brobergs (M) ledning så har gruppen i uppdrag att försöka främja utvecklingen av Flemingsberg. Det handlar om att stimulera företagsetablering och samverkan mellan akademi, sjukvård och industri. Och det handlar om att skapa nödvändig infrastruktur så att boende, personal, studenter och gästforskare ska kunna ta sig på ett smidigt, och samtidigt miljövänligt sätt till området. Här råder dock lite olika mening, bl a mellan "lokalpolitiken" och Trafikverket (framförallt rörande vem som ska ta kostnader för trafiksatsningar...).

När man diskuterar Flemingsberg och utvecklingspotential så hamnar diskussionen gärna i det ultramoderna medicinska eller högteknologiska. Ett profilområde är ju exempelvis regenerativ medicin, dvs att kunna återskapa olika slags vävnader hos människan. Samtidigt så är det fantastiskt att höra om mer jordnära exempel. Ett sådant som Björn Varnestig redogjorde för var en uppfinning som några sjuksköterskor tagit initiativ till. Det rör användning av urinkateter där ett stort problem som orsakar både sjukdom, lidande och kostnader är urinvägsinfektioner (UVI). Och en orsak till UVI vid kateteranvändning är att personalen sällan har bra koll på hur länge en kateter funnits på plats hos en patient. Ju längre tid, desto större risk för UVI. Följaktligen har dessa sjuksköterskor börjat utveckla ett elektroniskt system för spårbarhet (ffa i tid) när det gäller kateteranvändning. Detta är en affärsidé som har stor potential, och kan användas även inom andra områden än urinvägskateter.
Mycket spännande!

Efter ovanstående möte så höll jag mig kvar i Landstingshuset för att så småningom delta i Miljöpartiets Hälso- och sjukvårdsnätverk. Temat för kvällen var Psykiatri och pga det stora intresset så hade Erik på kansliet tvingats byta lokal till Stockholmssalen.
Det var ett bra nätverksmöte med en intressant panel bestående av Ami från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), psykologen Björn samt psykiatern tillika psykoterapeuten och psykoanalytikern Daniel. Nätverksmötet och samtalet under kvällen leddes på ett utmärkt sätt av MP:s sjukvårdspolitiska talesperson Helene Öberg (på bilden).


Mest intryck gjorde utan tvekan Amis mycket målande beskrivning av egna erfarenheter av psykostillstånd och det inte alltid så lämpliga bemötande hon fått i vården. Återkommande under kvällen var vittnesmål om dagens felriktade jakt på "pinnar" där korta läkarsamtal genererar mer intäkter till vårdenheten, än ett längre kanske mera givande samtal med annan yrkeskategori under längre tid. En annan aspekt var de ständiga omorganisationerna i vården.

Något annat som, vid sidan om Amis berättelse, också gjorde intryck var den samlade kompetens och det engagemang som fanns samlat i Stockholmssalen denna kväll. Så är kanske inte alltid fallet...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar