onsdag 28 augusti 2013

Slutrapport om ME-projektet på Danderyds sjukhus

Vi är många som med spänning har väntat på slutrapporten över projektet med en mottagning för ME-sjuka på Danderyds sjukhus (läs mer om sjukdomen ME här). Nu har jag fått besked om att rapporten är färdig och publicerad.

Jag har själv inte hunnit läsa rapporten men tycker att sammanfattningen nedan pekar ut en positiv riktning. Det vore både grymt, oklokt och ett slöseri med skattemedel att lägga ned en verksamhet där man under flera år nu byggt upp en unik kompetens som är av betydelse för tusentals ME-sjuka, i Stockholmsregionen men faktiskt också i övriga landet.


Utdrag ur rapporten:

"Sammanfattning av rekommendationer
Ett mer långsiktigt perspektiv behövs för att utveckla vård och rehabilitering för ME/CFS patienter. Under projektet har en mottagning byggts upp och samlat kunskap som behöver vidareutvecklas och ta form. En specialistläkarmottagning bör inrättas, vilken kan inrymmas inom Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus. Mottagningen bör ha i uppdrag att verka som kunskapscentrum för ME/CFS patienter – både kliniskt och forskningsmässigt. Enheten bör ha resurser för medicinsk utredning, teamutredning, medicinsk rådgivning, utprovning av läkemedel och rehabiliteringsverksamhet inkl beteendemedicinska insatser. Kliniska samarbeten med andra specialiteter bör upprättas för differentialdiagnostik för att särskilja mellan ME/CFS patienter och andra patienter med ME/CFS-liknande symtom och för att bemöta och omhänderta psykiatrisk ohälsa. Fortsatt vetenskaplig ansats och kontinuerlig utvärdering bör genomsyra all klinisk verksamhet och en särskild forskningssatsning bör göras på biomedicinsk forskning.

Kontaktuppgifter till författare: Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, indre.ljungar@ki.se; Susanne Hagman, chef för ME/CFS-projektet, susanne.hagman@ds.se; Helena Wernegren, Sektionschef,
helena.wernegren@ds.se."1 kommentar: