fredag 16 augusti 2013

Nya Patientlagen - en lovsång till ojämlikt vårdval?

 
 
Förslaget till ny Patientlag (att ersätta den nuvarande Hälso- och sjukvårdslagen) får kritik från olika håll vilket jag gett exempel på tidigare (Nya patientlagen förlegad innan den trätt i kraft?).
Idag kommer ny frän kritik från Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet:
Ojämlikheter i vården nonchaleras i ny patientlag
 
Jag har inte själv hunnit sätta mig in i detalj i patientmaktsutredningens förslag, men av det jag sett så är jag benägen att hålla med professor Hamberg; Det nya lagförslaget känns som en skräddarsydd, okritisk lovsång till vårdvalet vilket riskerar att ytterligare gynna dem som förmår utnyttja detta system optimalt. Det är nog tyvärr att göra det väl enkelt för sig, och bidrar kanske inte heller på ett tydligt sätt till en mer jämlik vård jämfört med idag. I så fall har utredningen misslyckats, åtminstone delvis.

Återigen drabbas vi av det ständiga dilemmat och den viktiga utmaningen:

Hur erbjuda största möjliga valfrihet så att alla människor - oavsett utbildning, kommunikationsförmåga, anhörigstöd etc - erbjuds en i sanning likvärdig vård?

Som alltid, så handlar det nog ofrånkomligen om en kompromiss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar