fredag 30 augusti 2013

Ny skola i Väsby? Men ingen kommunal fritidsgård...

Igår kväll var det extrainsatt möte i Styrelsen för Väsby Välfärd. Anledningen var en beslutspunkt om att låta en projektgrupp undersöka möjligheter och förutsättningar för att bygga en ny skola i centrala Upplands Väsby. I dagsläget råder förvisso ett överskott på skolplatser med ca 700st, men i framtiden räknar man med att detta kan vändas till en brist, och då gäller det naturligtvis att vara framsynt så kommunen inte tappar i konkurrenskraft gentemot friskolorna...

Projektgruppen ska därför ta fram ett koncept redan till november månad. Det verkar som kort om tid för ett sådant uppdrag, vilket också framfördes som kommentar. Jag uttalade också farhågor att framtagande av ett nytt koncept för framtidens skola riskerade att präglas alltför mycket av dagens tuffa lokalhyressystem som i dagsläget tycks premiera att eleverna undervisas i en liten skrubb istället för i ett klassrum.

Hursomhelst så fattade styrelsen beslut om att utreda denna fråga och ta fram ett koncept, dvs om förutsättningarna finnes.

Utöver ovanstående så fick vi information om en, ur vårt perspektiv, misslyckad upphandling. Som en nästan chockartad konsekvens av dåligt offertskrivande (?) så mister nu kommunen och Väsby Välfärd (VV) samtliga fyra fritidsgårdar. Dessa övertas av Stockholms Stadsmission, Unga Örnar (x2) och det nybildade företaget Ungdom Väsby AB. Det var endast fyra aktörer som lämnade offert att få driva dessa fyra fritidsgårdar. En av dessa aktörer var alltså kommunen/VV - och endast VV förlorade helt i anbudsprocessen. Anmärkningsvärt. Och nu blir det tufft att i framtiden återta denna typ av verksamhet...

Påminner lite grann om hur hemtjänsten försvann ur kommunal drift?

En positiv aspekt med denna upphandling var emellertid att det var en kvalitetsupphandling, dvs med fast pris som anbudsgivarna fick fylla med innehåll och verksamhetsidé. Enligt utfallet så var kommunen/VV mindre bra på detta. Olyckligt och lite märkligt kan jag tycka.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar