tisdag 2 juli 2013

Patientsäkerhetsarbete i Karlskoga inspirerar!
Dagens första Almedalsseminarium var - för min del - kl åtta i Länsstyrelsens trevliga trädgård, i Visby.
Det var Vårdförbundet som arrangerade och utöver ordförande Sineva Ribeiro så deltog i en diskussionspanel även en KI-kollega till mig, professor Carol Tishelman, Läkarförbundets Marie Wedin och SKL:s Göran Stiernstedt samt Agneta Jöhnk. Utöver Carol så var huvudtalare Lena Adolfsson, med rätta stolt sjukhusdirektör på Karlskoga lasarett som vunnit utmärkelsen Svensk Kvalitet 2012. Detta för ett långsiktigt, målinriktat och framgångsrikt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

För det är ju så: ökad kvalitet ger ökad patientsäkerhet i vården! I Karlskoga har det inneburit att andelen patienter med trycksår är endast 1% jämfört med rikssnittet för sjukhus, som är 7%. Därutöver så stärks den positiva bilden bl a av att nästan samtliga personal och patienter är mycket nöjda med sitt lasarett (ca 95% i båda fallen) .

Nu kanske ska inflikas att Karlskoga har ca 150 vårdplatser, och jag kunde inte låta bli att fråga om det gick att översätta det fina arbete man gjort där, till ett stockholmsperspektiv där ex.vis Karolinska universitetssjukhuset har ca 800 vårdplatser - i Solna resp Huddinge!

Panelen, och inte minst Lena Adolfsson, menade ändå med eftertryck att det går att åstadkomma samma resultat i Stockholm. Uppmuntrande - och kanske en utmaning?

Från MP:s sida i Stockholm läns landsting har vi ju arbetat extra med att börja ta fram en politisk strategi, och förslag till satsning på just patientsäkerhet. Den går främst ut på att genom riktad forskning och riktade utbildningsinsatser förbättra informationsutbytet i vården samt minska vårdrelaterade infektioner och skador. Det är satsningar som skulle utgöra investeringar snarare än kostnader, och spara både liv, lidande och skattekronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar