onsdag 24 juli 2013

Om forskning och opinion – missade möjligheter och avtal


gårdagens DN Debatt skrev professor Dan Brändström, utifrån SOM-institutets undersökning, om hur politikerna i hans ögon negligerar medborgarnas och väljarnas positiva syn på forskning. Brändström menar att detta borde ligga till grund för nödvändiga satsningar.
Möjligen nyanseras ovanstående tolkning något i en kommentar på DN:s ledarsida idag, men jag är ändå benägen att instämma i Dan Brändströms åsikter, och i hans förvåning över hur framförallt alliansregeringen försummar möjligheten att ta vara på opinionen i denna fråga.

Jag är en livlig och envis förespråkare av satsningar på FoUU (forskning, utveckling och utbildning) eftersom jag ser det som en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Detta oavsett om det gäller svensk samhällsutveckling generellt, inkluderande en grön omställning, eller stockholmsk landstingsverksamhet i form av kollektivtrafik eller hälso- och sjukvård.

Apropå det sistnämnda så kom i våras en intressant rapport från landstingsrevisorernai Stockholm där de tittat närmare på upphandlingen av den fortsatta driften avSt Görans sjukhus. Som bekant så fick ju företaget Capio förlängt förtroende genom att ha lagt en offert grundad på lägre kostnader än tidigare. Konkurrenten Aleris förlorade därmed anbudsgivningen.

I landstingsrevisorernas rapport påpekas bl a problemet med att Stockholms läns landsting vid denna upphandling missat att avtala om FoUU-uppdraget. I vårdavtalet hänvisas till särskilt avtal rörande FoUU-uppdrag – och ersättning för detta. Men ett sådant FoUU-avtal lyser alltså fortfarande med sin frånvaro.

Jag tycker detta är extra intressant eftersom jag sitter i landstingets forskningsberedning och har lyft just detta problem i en interpellation ilandstingsfullmäktige redan för ett år sedan. Eftersom byråkratins kvarnar mal långsamt så kom interpellationen upp till behandling i fullmäktige först i december 2012. I sitt interpellationssvar gav ansvarigt landstingsråd ett lugnande besked och hävdade att giltiga avtal rörande FoUU redan fanns. Jag framhärdade i att det var fel, att såinte var fallet.

Något senare fick vi i forskningsberedningen besök av sjukhusledningen för Capio St Görans sjukhus, där de instämde i att FoUU-avtal saknades och att de ville ha ett sådant så snart som möjligt för att på ett bra sätt kunna utföra sitt uppdrag.

Och som sagt, nu bekräftar även landstingsrevisorerna att jag hade rätt, och att denna brist tyvärr fortfarande kvarstår. Trots allas uttalade vilja att rätta till missen. Frågan är bara när så blir fallet, och till vilken kostnad? Ty den kostnaden var inte inräknad i det ursprungliga avtalet som gav Capio det fortsatta förtroendet…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar