lördag 13 juli 2013

Nya patientlagen förlegad innan den trätt i kraft? Om personcentrerad vård och andra självklarheter

På DN Debatt kritiseras idag förslaget till ny patientlag. Det är tre företrädare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin (GPCC) som kritiserar synen på patienten som kund och konsument av sjukvård. Patienten ska vara en jämbördig part i sin egen vård och det måste slå igenom i propositionen till ny patientlag. Artikelförfattarna menar att, med personcentrerad vård är patienten en partner som man kommunicerar och planerar med.
Rubriken på debattinlägget är "Att lyssna på patienten gör vården mer effektiv".

Jag kan på sätt och vis tycka att det är självklarheter som dessa skribenter framför. Samtidigt är det nog så att vi behöver påminnas om dessa självklarheter, och andra. Framtidens vård bör förmodligen vara en person- eller patientcentrerad vård i kombination med ett värdebaserat vårdsystem (även benämnt vårdepisodersättning). Det sistnämnda innebär i korthet att vårdgivaren får betalt för hela vårdkedjan fram till dess att patienten blir frisk (eller åtminstone friskare). Detta till skillnad från idag då mycket av vården baseras på "styckeprisersättning": betalt för en diagnos, betalt för en operation, ev betalt för en operation till eftersom den första inte lyckades, betalt för rehabilitering. Med andra ord så är dagens system baserat på stuprör som har svårt att kommunicera med varandra.
Kommunikation är grundläggande i all verksamhet. Det inkluderar kommunikation med patienten. Som sagt, självklarheter, men ändå så svårt, så svårt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar