fredag 12 juli 2013

När Alliansens kvinnor blir gravida...

Var och varannan dag får vi larmsignaler om bristen på vårdplatser i Sverige, och framförallt i Stockholm (bl a i gårdagens DN). Varken problemet eller lösningen låter sig enkelt definieras, men det är lätt att konstatera att Alliansen drivit fram en sådan hög produktionsnivå (OBS! Ej effektivitetsnivå...) att sjukvårdspersonalen springer snabbare och snabbare för att tillgängligheten (för de snuviga) ska öka, och luften i systemet har sugits ut till ett vakuum som riskerar att kväva alla försök till utveckling och nytänkande.

Inte minst barnmorskorna har gått ut med extremt tydliga signaler om att gränsen är nådd, att de inte längre kan garantera säkerheten för blivande mammor och deras barn som ska komma till världen.

Hittills har varningsropen och larmsignalerna klingat ohörda. Ansvariga landstingsråd inom Stockholms läns landsting har berömt barnmorskorna för deras fantastiska arbete, men man har knappast bidragit till någon förbättring.

Därför är det intressant att i Svenska Dagbladet idag ta del av ett krav från Alliansens egna, närmare bestämt två KD-kvinnor, tillika stockholmare, som utifrån sina höga poster kräver att nya förlossningskliniker öppnas i staden. Vad är då anledningen till deras kritik mot de egna leden? Jo, de är båda gravida och oroliga att behöva skickas till Uppsala, Västerås, Eskilstuna eller t o m Sundsvall när de ska föda. Jag förstår deras oro.

Vi får hoppas att denna uppmaning från Alliansens egna gravida kvinnor kan bidra till att förbättra situationen och minska oron även för alla övriga i Stockholms län, som är i väntans tider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar