tisdag 9 juli 2013

Hjärtinfarkt? Ta fram kreditkortet!

Nej, riktigt så illa är det inte ännu, att sjukhuset först kräver betalning innan man räddar dig från döden. Men tyvärr så anar man sådana tendenser. I måndagens DN stod att läsa hur privatdrivna Capio St Görans sjukhus vägrar ta emot hjärtsjuka om man inte får ersättning från det sjukhus patienten kom ifrån. Enligt en överläkare på Thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset så innebär det att patienter riskerar att dö i väntan. Och det har redan hänt, enligt honom, att patienter avlidit på grund av för lång väntan på operation, detta på grund av brist på vårdplatser.

Jag menar att detta är tydliga tecken på tre saker:

1. Vi har en konkret brist på vårdplatser, inte minst i Stockholmsregionen.

2. Vi har hamnat i ett läge där pengarna styr i alltför hög grad jämfört med medkänsla, medmänsklighet och läkaretik/vårdetik.

3. Vi behöver förmodligen snarast möjligt införa vårdepisodersättning, eller s.k. värdebaserad vård vilket innebär att vårdgivarna får betalt för hela vårdkedjan t o m rehabilitering. Detta istället för som idag, ersättning för de enskilda insatserna: en diagnos där (kachink!), en operation där (kachink!), en rehabilitering där (kachink!). Med vårdepisodersättning så ligger det faktiskt i vårdgivarens intresse att patienten blir frisk (!) vilket inte alltid är fallet idag, om man ser till de krassa ekonomiska villkoren.

Nu är det viktigt att inse att vårdepisodersättning inte utgör Alexanderhugget mot dagens bristfälliga styr- och ersättningssystem - men det bör vara ett steg i rätt riktning.

För den som vill veta mer om vårdepisodersättning finns mer information från t ex Stockholms läns landstings Hälso- och sjukvårdsförvaltning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar