onsdag 3 juli 2013

Fönsterplats för NPM

 
I eftermiddags var jag på tankesmedjan Cogitos seminarium "Efter New Public Management". Medverkade gjorde journalisten och författaren Maciej Zaremba, fd chefekononen på LO Dan Andersson, socialsekreterare Elin Lindèn som repr "Vi som bryter tystnaden", docent Karl Palmås, samt läkaren Magnus Lind.
 
 
Min partikollega Annika Hjelm ledde diskussionen. Som synes så var lokalen fylld till bristningsgränsen. Innehållsmässigt så var det ett lite spretigt seminarium, men det var faktiskt bra eftersom det gav lite nya, delvis jordnära, aspekter på NPM. Det gav seminariet en annan karaktär än exempelvis det tidigare där Zaremba medverkade tillsammans med ordförandena för läkarnas, lärarnas och polisernas fackförbund.

Elin gav inledningsvis en beskrivning av hur dagens ekonomifixerade styrsystem gör att man hon och hennes kollegor snarare tvingas jaga besparingar än hjälpa behövande hemlösa. Maciej återgav i korta drag hur NPM tvingar fram närmast (eller fullt ut!?) korrupta system, t ex i vården eller hos polisen. Hans medförfattare av boken Patientens pris, läkaren Magnus Lind, gav ett konkret förslag på hur t ex vårdens finansiering skulle kunna förbättras genom professionella bedömningar av de vårdresultat som åstadkoms.Dan Andersson, numera pensionär men säkerligen en aktiv sådan, beskrev i ord och bild vad ett överdrivet kontrollsystem som NPM kostar, bl a genom att jämföra med USA som har en sjukvård som kostar 50% mer än den vård vi har i Sverige.

Karl Palmås, som jag hade nöjet att lyssna på tidigare i år, på ett seminarium i Riksdagshuset, beskrev hur han i sin forskning studerat NPM som fenomen i Storbritannien, där man ju gjort ungefär samma plågsamma läxor som Sverige nu genomgår. Karl kallar paradoxen med avreglering, valfrihet och konkurrens, följd av allt hårdare central (statlig) reglering som "frimarknads-stalinism". Ganska målande! 
 
Annika konstaterade i slutet att diskussionen går vidare. Vi behöver definitivt ett bättre styrsystem för vår allmänna välfärd!
 
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar