söndag 23 juni 2013

Upprop mot New Public Management!

New Public Management (NPM) kallas det ekonomiska styrsystem som ligger till grund för det mesta av allmän välfärd idag, oavsett om vi tittar på sjukvård, skola, högre utbildning eller äldreomsorg.
Aningen förenklat så går NPM ut på att bedriva offentlig verksamhet (under statligt, kommunalt eller landstingsansvar) enligt samma principer som man bedriver kommersiell verksamhet i ett företag.
Patienter, skolbarn och äldre ses som kunder i ett valfrihetssystem där vårdcentraler och skolor konkurrerar med varandra om att få kunder - och därmed pengar.

Nu börjar det emellertid höras alltmer ljudliga protester mot NPM, framförallt från sjukvårdens personal där många känner igen sig i de absurda och skrämmande beskrivningar som Maciej Zaremba publicerat under våren (Den olönsamma patienten).

Häromdagen kunde man i Dagens Nyheter läsa om det s.k. läkaruppropet som på kort tid fått flera tusen anhängare. Detta upprop utgår ursprungligen från Läkartidningen (Läkarupprop för en bättre sjukvård) och själva uppropet, där man själv kan skriva på finns här. Det är läkarna Lollo Makdessi och Märit Halmin som tagit initiativ till uppropet, och när jag skriver detta inlägg så har fler än 6 000 läkare, sjuksköterskor m fl skrivit på, och listan växer hela tiden. Fantastiskt!

För egen del menar jag att NPM inte är en långsiktigt hållbar modell för att styra våra välfärdsverksamheter på ett humant och människovärdigt sätt. Jag delar Maciej Zarembas med fleras farhågor att detta system riskerar att avprofessionalisera och korrumpera livsviktiga yrkeskårer i vårt samhälle. Om detta har jag skrivit åtskilliga gånger här på bloggen, t ex i följande inlägg:

Läkarkåren - en profession i fritt fall? (19 december 2011)Nu undrar kanske läsaren av detta om även jag skrivit på uppropet? Jo, det har jag faktiskt gjort efter lite funderande. Jag har skrivit under som legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor - men framförallt som landstingspolitiker med viljan att bidra till utformningen av framtidens välfärdssystem. Ett välfärdssystem där patienter och skolbarn ses som människor, inte som poängkodade kostnadsenheter.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar