lördag 1 juni 2013

Skol-koncern i konkurs - elever får besked via internet

Jag har tidigare på bloggen skrivit om den kommersiella friskolekoncernen JB Education som för några månader sedan meddelade att man skulle lägga ner ett antal skolor runtom i landet. Detta nämndes också av mig och ett antal partikollegor i en gemensam debattreplik för en tid sedan (Vinstdrivna skolor slår ut de idéburna).

Nu har ägaren, det danska riskkapitalbolaget Axcel som köpte skolkoncernen 2008, meddelat att JB Education avvecklar samtliga grund- och gymnasieskolor i Sverige (!)
Detta trots en årlig omsättning på 1,4 miljarder kronor per år!

Enligt uppgift påverkas 10 000 elever. De flesta av JB-skolorna tas förvisso över av kommunen eller av andra vinstdrivna företag. Men det är lätt att förstå att ett orosmoment av den här typen, riskerar att negativt påverka elevernas fokus på skolarbetet, och följaktligen även skolresultaten.

Orsaken uppges vara vikande elevunderlag. I England, där man försiktigt sneglar på Sverige och där den konservativa Tories-regeringen funderar på om man ska våga följa i Sveriges välfärdskommersiella fotspår, så har denna friskolekonkurs redan väckt uppmärksamhet. I tidningen Guardian intervjuas en lärare och en elev som nu drabbas av nedläggningen.

Andrea Martinson, 37, a social studies teacher at JB Åkersberga, one of the schools due to be closed down, said she now felt there was something wrong with Sweden's for-profit system.
I nyhetsrapporteringen varnar Skolverket för att detta KAN hända igen. Det förvånar mig. Jag vågar påstå att detta KOMMER att hända igen. Skolor kommer att köpas upp, säljas, avvecklas och gå i konkurs. Detta därför att systemet enligt New Public Management går ut på detta: konkurrens och utslagning.

Tanken är ju att detta ska vara kvalitetsdrivande så att endast de bästa skolorna överlever.Jag menar att det synsättet präglas av en stenåldersmässig darwinism: endast den starkaste ska överleva, övriga ska slås ut (dödas). I dagens civilisation så är vi nog hyfsat överens om att den främsta framgångs- och överlevnadsfaktorn är att hjälpa andra, att vara snäll.

New Public Management är inte långsiktigt hållbart. Det är inte heller ett skolsystem grundat på vinstintresse och konkurrens. Inspirerad av positiva strömningar inom vården så undrar jag: Hur skulle ett värdebaserat skolsystem kunna se ut?  Är det dit vi bör sträva?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar