onsdag 5 juni 2013

Kunglig gräddfil och förlorade ägg i hemtjänsten

En huvudnyhet var ikväll att hemtjänstföretag, pga kommunernas dumsnålhet, tvingar anställda att arbeta delvis utan lön, t ex under transportsträckor mellan de äldre som ska besökas.

Ett målande exempel gavs där ett hemtjänstföretag fick betalt för att på fyra (4) minuter göra entré hos t ex en dement "kund", koka ett ägg och sedan ta adjö på ett någorlunda humant sätt. Fyra minuter!

Av naturliga skäl så blir det ett mycket löskokt ägg. Jag tycker man kan se det som hemtjänstens förlorade ägg, eller vårt samhälles. Vart är vi på väg när man utnyttjar systemet med konkurrens och fritt val (av hemtjänst) till denna typ av fullkomligt idiotsnåla scheman? Det är en skam för det svenska samhället att behandla både våra äldre och de anställda på ett sådant sätt.

Om hemtjänst ska förekomma i företagsform så ska löne- och arbetsvillkoren naturligtvis vara sådana att det främjar kvalitet snarare än krassa besparingar. Detsamma gäller naturligtvis för hemtjänst i kommunal drift.

I samma nyhetssändning meddelades att den bröllopsaktuella prinsessan Madeleine hade åkt fast när hon igår körde i bussfilen (s.k. gräddfilskörning). Madde hade då hävdat åtalsimmunitet pga sin kungliga status. Hovet förtydligade sedan att prinsessan hade framfört en av de kungliga bilarna som omfattades av förmånen att framföras på detta sätt (!)

I ren tunghäfta så kan man inte annat än buga och önska lycka till med de fortsatta bröllopsbestyren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar