lördag 29 juni 2013

Grönt för Sociala investeringsfonder!

I Miljöpartiets medlemstidning Grönt #2 läser jag en glädjande nyhet från Linköping. Nils Hillerbrand, duktig gruppledare för MP i Linköpings kommun, har tillsammans med partikollegorna lyckats få bifall för en motion om inrättande av en social investeringsfond. En enda människa som hamnar snett i livet, kanske med missbruk och kriminalitet, kan under sin livstid kosta samhället 15 miljoner kronor. Och det kan nog vara lågt räknat, gissar jag.

I Linköping kommer man nu avsätta 30 miljoner kronor för att efter behov kunna göra riktade satsningar på barn och unga.  Dessa pengar är i slutänden snarare en investering och besparing än en kostnad. Jag riktar ett varmt grattis till Nils och Linköping för den inspirerande framgången. Kanske något att ta efter på fler håll?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar