tisdag 11 juni 2013

Från Zaremba till "maratonfullmäktige" om budget!Idag har jag suttit i ledningsmöte i Solna, med intressant avbrott för lunchseminarium med den i vårdsammanhang kände och högaktuelle journalisten och författaren Maciej Zaremba. Hans artikelserie i Dagens Nyheter (Hur mycket är en patient värd?), som väckt mycket uppmärksamhet under våren, handlar i korta drag om hur den idag förhärskande styrmodellen New Public Management tycks avprofessionalisera läkarkåren och övriga vårdyrken (om NPM har jag skrivit en hel del på bloggen, t ex här och här).

Zaremba höll sitt seminarium på Karolinska Universitetssjukhuset och talade inför en fullsatt aula med drygt 200 sjuksköterskor, läkare, biomedicinska analytiker m fl.
Han citerade bl a en läkare på detta sjukhus som hade konstaterat att det mest lönsamma för vården är om patienten avlider inom 24 timmar efter ankomst till akuten (!)
Detta, menar Zaremba, riskerar att korrumpera vården eftersom de flesta sjukhus och vårdcentraler fungerar som egna resultatenheter, samtidigt som resurserna är begränsade.

Apropå begränsade resurser, när jag skriver detta inlägg så närmar sig kl fem på eftermiddagen och jag ska ta mig till Landstingshuset för att tjänstgöra i det budgetfullmäktige som pågår i dagarna två. Imorgon onsdag har jag tagit ledigt från mitt arbete för att tjänstgöra hela den avslutande dagen, dvs från 10 till 22.
Då avhandlas nästa års budget för hälso- och sjukvården, förändringsreformen Framtidens hälso- och sjukvård, personalförsörjning mm. Det ska bli intressant!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar