torsdag 13 juni 2013

Avslag för permanentad ME-mottagning - tyvärr

Till gårdagens budgetfullmäktige i Stockholms läns landsting hade Vänsterpartiet lagt ett säryrkande som Miljöpartiet och Socialdemokraterna anslöt sig till.

Följaktligen yrkade V,S och MP bilfall till följande:

- att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att göra ME/CFS projektet vid Danderyd till en permanent specialistmottagning.

Votering begärdes av oss i oppositionen och gav tyvärr Avslag med följande siffror:
Avslag: 73
Bifall: 54
Frånvarande: 22

Det var ingen debatt specifikt i denna fråga men det berördes i ett inlägg där de positiva satsningarna i Norge lyftes fram (publicerat förra veckan i Dagens Medisin samt Verdens Gang).

Nu får vi ändå hoppas att ME-projektet på Danderyds sjukhus utvärderas på ett bra sätt samt att den utlovade nya fokusrapporten blir verklighet.

2 kommentarer:

  1. Jättetråkigt att det inte blir någon permanent ME-mottagning. Det skulle verkligen behövas.

    SvaraRadera
  2. Det är inte acceptabelt att personer med ME inte har tillgång till adekvat vård, och att landstingen och universiteten inte satsar på biomedicinsk forskning. En person på 300 är drabbad av ME. Det är således en vanlig sjukdom. Få sjukdomar invalidiserar så mycket som ME kan göra. Vem som helst kan drabbas av sjukdomen. En offentligt finansierad vård, som inte fördelar pengarna rättvist utifrån vilka sjuksomar som befolkningen har, är inte legitim.

    Personer med ME som bor i Stockholm står helt utan vård. Det är helt obegripligt att inte ens vår huvudstad med en stor koncentration av sjukhus och forskningsinstitut.

    SvaraRadera