tisdag 7 maj 2013

Vad tycker egentligen opinionen om vinster?


Efter måndagens debattinlägg på SvD Brännpunkt (Dags att våga: MP måste säga nej till vinsterdär jag tillsammans med ett flertal partikollegor i landet argumenterar för att Miljöpartiet borde lyssna både till den allmänna folkopinionen och till våra egna väljare - och våra egna politiker! En klar majoritet av samtliga kategorier är emot fritt vinstuttag från den svenska skolan.

Tämligen omgående fick jag frågan vilken opinionsundersökning vi hänvisar till.

Som svar ger jag en liten sammanställning nedan. Procentsatserna varierar något av naturliga skäl. Bilden är ändå odiskutabel. En solklar och övertygande majoritet av det svenska folket vill inte ha fritt vinstuttag från den svenska välfärden (vård, skola, omsorg). Intressant är att till och med Timbros egen undersökning bekräftar detta, där man konstaterar att 63% är för ett vinstförbud (!)

Hursomhelst, frågan var alltså:Vilken opinionsundersökning hänvisar vi till i vårt debattinlägg?

Svaret skulle kunna vara:
Take a pick! Varsågod och välj själv nedan
(i anslutning till varje presenterad undersökning finns en eller flera webblänkar för mer info):
 
____________________________

Svenskarna mot vinstutdelning i vården - motståndet kompakt oavsett partisympatier

2012-05-03

Bland allmänheten är motståndet stort mot att vinster från vårdsektorn delas ut till ägarna.  Åtta av tio menar att vinsten ska investeras i verksamheten och inte betalas ut till ägarna. Det är en ökning jämfört med tidigare undersökningar. 2009 menade 71 procent att vinsten skulle återinvesteras i verksamheten mot 67 procent 2010.

Motståndet mot vinstutdelning i vården är genomgående, oavsett exempelvis ålder, utbildning eller partitillhörighet.

-   Svenska folket ger ett tydligt besked om att vård och omsorg inte ska vara kassakor för privata investerare. Andra värden än vinstmaximering måste styra i vården. Det är dags att stat, kommun och landsting tar hänsyn till kvalitet och uppföljning när vård upphandlas, och inte enbart lägsta pris, säger Lars Pettersson.

Störst motstånd mot vinstutdelning har personer mellan 50-64 år (86 %). Bland 18–29-åringar tycker 
71 % att vinsten ska återvinvesteras i verksamheten. 

 
Fakta om undersökningen
Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Famna intervjuat 1 000 slumpvis utvalda personer perioden 16-21 februari 2012 om deras syn på vård och omsorg idag. Jämförelser har gjort med tidigare undersökningar genomförda juni 2009 och maj/juni 2010.

__________________________________

… mer än sex av tio alliansväljare (63 procent) är kritiska mot vinstuttag i välfärden. Visserligen accepterar man att verksamheten kan få drivas med vinst, men med den begränsningen att den i så fall ska återinvesteras i verksamheten. Alltså en majoritet av regeringspartiernas väljare är emot vinstutdelning inom välfärdssektorn.

Enligt Novus undersökning så anser endast 12 procent av samtliga väljare att vinstuttag, som idag, ska vara tillåtet. Drygt hälften, 53 procent, vill tillåta privata företag som återinvesterar vinsten. Medan nästan en tredjedel, 31 procent, säger helt nej till privata företag.

____________________________________
 

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN

Novus Opinion på uppdrag av Katalys

Endast 8 procent är för helt fritt vinstuttag, 90 procent vill förbjuda, begränsa, återinvestera vinsterna i välfärden eller villkora dem med höga kvalitetskrav.____________________________________ 

Göteborgs universitet

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2012 (2013 i Dagens Samhälle nedan)
http://www.spa.gu.se/samverkan/kolfu/

Bl a så visar undersökningen:
60% av MP:s partipolitiker vill stoppa vinster i välfärden (”förslaget är mycket bra eller ganska bra”
(endast 24% anser förslaget vara mycket dåligt eller ganska dåligt)


____________________________________
 

SOM-undersökningen 2012

Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad
vård, skola och omsorg
i SOM-undersökningar 2012:

Visar att 62 % ser förslaget som Mycket bra eller Ganska bra
Endast 16 % ser förslaget som Mycket dåligt eller Ganska dåligt.


Partisympatier om förslaget Vinstdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 2012 (balansmått, dvs andelen ”bra förslag” minus andelen ”dåligt förslag”):
För MP anges balansmåttet +61 (285 svarande)

Inställning till förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg inom olika sociala grupper (balansmått)

Grupp                Balansmått (Antal)

Kvinnor             +49 (1603)

Män                    +44 (1477)

 

Anställningssektor

Statlig +46 (296)

Landstings/regional +48 (192)

Kommunal +55 (638)

Privat +46 (1575)

Ideell +68 (65)

 

Stad - land

Stockholm, Göteborg
och Malmö                                   +47 (472)

Stad eller större tätort +44 (1471)

Mindre tätort +51 (605)

Ren landsbygd +50 (483)

Totalt +46 (3080)

Kommentarer:

Demoskop:
”6 av 10 (62%) väljare tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att inte tillåta vinstutdelning. Inom alla partier utom Folkpartiet är det en majoritet av sympatisörerna som stödjer ett vinstförbud.


Röd, grön eller blå – det spelar ingen roll. Svenskarna är emot vinster i skolan oberoende av parti.

Välfärdsforum (finansierat av Timbro)
”Fakta om välfärd och vinst”

Demoskop-undersökning på uppdrag av Timbro

”En tydlig majoritet uppgav att de tror att ett vinstförbud skulle tvinga bort mer än hälften av alla friskolor. Samtidigt var 63 procent av de tillfrågade för ett vinstförbud.


____________________________________ 

Novus på uppdrag av fackförbunden 6F

Tre av fyra svenskar (77 procent) ger i undersökningen sitt stöd till en lag som innebär att alla vinst i skattefinansierad vård, skola och omsorg ska återinvesteras i verksamheten. Endast 12 procent tycker att det är ett ganska eller mycket dåligt förslag. 


 ____________________________________

Opinionsundersöknings­företaget Skop har på uppdrag av Lärarnas tidning frågat drygt tusen personer om deras syn på vinster i friskolor.
18 procent tycker att fri­stå­ende skolor ska ha rätt att dela ut vinst till ägarna. 76 procent tycker att fristående skolor ska vara skyldiga att återinvestera hela vinsten i skolan. 6 procent har ingen uppfattning.
 


 
(Beklagar att det ser lite fult ut. Jag ska försöka rensa i HTML-koden vid tillfälle...)

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar