torsdag 2 maj 2013

Skolverket varnar - igen: Skolan blir allt mer ojämlik och allt sämre

Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan.
Det slår Skolverket fast i rapporten Skolverkets lägesbedömning 2013.

Detta ger ytterligare belägg för att vi utsätter våra barn för ett gigantiskt - och sannolikt misslyckat - experiment där våra elever blivit kommersiella handelsvaror i ett system där skolor ska konkurrera och slå ut varandra. Läs gärna boken Barnexperimentet för att bättre förstå hur vi hamnat i detta läge - men också hur vi ska kunna vända en mycket oroande utveckling.

Konkurrensutsättningen av den svenska skolan är ett tydligt utslag för New Public Management, där den allmänna välfärden (vård, skola och omsorg) ska "leka affär". Personligen anser jag att det inte är önskvärt, det är inte lyckat, det är inte långsiktigt hållbart. Vi behöver ett alternativ!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar