lördag 4 maj 2013

Regionmöte med sikte på valet

Lördag morgon, solen värmer skönt i ryggen på väg till Miljöpartiets regionmöte på Globala gymnasiet i Stockholm.
På vägen ser jag en hel del partiblommor som envist kämpar sig upp mellan stenplattor och asfalt. Uppmuntrande!

Strax intill gymnasiet, på Zinkensdamms idrottsplats, spelar ungdomar fotbollsmatch.

På regionmötet ska vi, som en upptakt inför valet 2014, fastställa förutsättningar dels för det nya regionalpolitiska programmet som ska tas fram under året, dels för hur själva valprocessen ska gå till. Det senare innefattar interna provval och kloka sätt att lista våra kandidater på valsedlarna.

Det senare är en hel vetenskap i sig, och viktigare än man kan tro. Detta för att vi, som Sveriges snabbast växande parti, måste utnyttja alla kandidater på ett klokt sätt så vi inte riskerar att få vakanser i olika nämnder och styrelser.

Jag planerar självklart att kandidera till valet nästa år. Frågan är bara om det ska gälla uppdrag i kommun, landsting - eller riksdag? Jag är engagerad i frågor på samtliga nivåer.
Hmm, det kräver lite funderingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar