måndag 27 maj 2013

Climate for Change!? Om sär skrivningar


Vår terminen lider mot sitt efter längtade slut och jag sitter med ett an tal student rapporter och blir full
komligt galen på alla dessa för baskade sär skrivningar som över öser vart enda skriftligt alster som an kommer min elektroniska brev låda. Kan man aktivera ett filter av något slag?

Som av slutning på en laborations rapport upp ger exempel vis en student ett fler tal fel källor (!)
Var för inte rätt källor undrar jag still samt?

Nå väl, detta fenomen som tycks ligga i tiden har naturligt vis sina humoristiska poänger så som de ofta upp repade klassikerna som följer:

Extra pris: Fryst kyckling lever endast idag
Efter som jag är mån om mitt ut seende så har jag skaffat mig en rak apparat

På webben har jag hittat fler som är lika upp rörda som jag, men de tycks även vara upp givna efter som de av vecklat sin verksam het, t ex på denna webb adress. Det är led samt tycker jag.

Inom politiken kan det vara riskabelt med sär skrivningar. Som president kandidat gick ju Barack Obama till val med slag ordet Change!
Översätt svenskans klimat för ändring till engelska så blir det plötsligt en positivt klingande slogan...

Hur som helst, nu känns det bättre. Nu kan jag åter gå med röd pennan till mina student rapporter!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar