fredag 5 april 2013

Visst ökar vinstuttaget segregationen i skolan

Häromveckan gick Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) ut med hård kritik av det fria skolvalet och vinstuttag i skolan vilket jag gärna lyfte fram här på bloggen.
Denna kritik har därefter bemötts av mer eller mindre relevanta inlägg. Idag publiceras en slutreplik från KVA:s kommitté för skolfrågor med den tydliga rubriken
Visst ökar vinstuttaget segregationen i skolan

Sista stycket i texten är värt att lyfta fram:
"En av skollagens portalparagrafer är att alla barn ska ha en likvärdig utbildning. Skillnaderna mellan skolor ökar snabbt i Sverige. Hellre än inlägg grundade på undersökningar av tveksam vetenskaplig halt skulle vi därför vilja se förslag från företrädare för de politiska partierna om hur vi ska minska segregationen, öka likvärdigheten, och vända den negativa resultatutvecklingen i skolan. Vi noterar att de länder som världens regeringar och utbildningsdepartement åker till, för att inspireras av skolsystem med höga resultat och hög likvärdighet, är till exempel Finland, Singapore och Kanadas delstat Ontario. De åker inte till Sverige där reformerna skapat ökad olikvärdighet och sjunkande resultat. Bara det borde stämma till eftertanke i debatten."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar