fredag 26 april 2013

Välfärdens yrken avprofessionaliseras

I tidningen Dagens Samhälle skriver studentordförandena för framtidens lärare och läkare om hur Toppstyrning och kontroll underminerar välfärden. Det är en bra reaktion från de unga som pekar på de uppenbara riskerna med New Public Management, dvs att vår allmänna välfärd ska drivas utifrån mål- och resultatstyrning. Eller om man vill uttrycka det tydligare: Att vår välfärd ska drivas som ett kommersiellt företag och patienter och barn måste bedömas som lönsamma eller olönsamma.
En skrämmande utveckling anser jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar