onsdag 10 april 2013

Vaffa = Vård av förälder?

 
För många så är termen Vabba bekant; Vård av barn, vilket vanligtvis berättigar till en ersättning på 80% av ordinarie inkomst. Frågan är om det börjar bli dags att införa även termen Vaffa, dvs Vård av förälder (eller annan äldre anhörig)?

Igår kväll lyssnade jag på den mycket kunniga och sympatiska professorn i socialt arbete med inriktning mot omsorg, Marta Szebehely när hon höll en föreläsning med rubriken Att vara gammal och få nej, nej, nej...

Värd för detta seminarium på ABF-huset var Gröna Seniorer, Miljöpartiets "äldre-sektion". Professor Szebehely pekade på att antalet äldreboenden minskat det senaste decenniet, men att hemtjänsten inte kompenserat tillräckligt för det ökade hjälpbehovet i hemmet. Följden  blir att alltmer av ansvaret läggs på de anhöriga, t ex vuxna barn som måste ta hand om sina gamla föräldrar. Detta tycks i sin tur få som konsekvens att den anhöriga - oftast en kvinna - tvingas ta ledigt från jobbet, kanske dra ner på arbetstiden - eller t o m sluta sin anställning.

 


Bilden nedan visar för olika länder sambandet mellan utbyggd äldreomsorg och andel kvinnor i förvärvsarbete. Sverige ligger i topp - än så länge?Marta Szebehely var noga med att lyfta fram även några positiva aspekter, såsom att Sverige med relativt höga födslotal, ser ut att år 2050 ha en hyfsat balanserad ålderspopulation. Detta till skillnad från Japan, Sydkorea och Italien där det föds få barn och där de äldre ökar snabbt i antal. Vem ska ta hand om dem? Och vad beror det på att dessa länder har denna negativa utveckling? Jo, åtminstone en del av förklaringen är att de har betydligt sämre barnomsorg jämfört med Sverige! Så kan man alltså se hur barnomsorgen har en effekt på äldreomsorgen. Slutord:
 
 
Avslutningsvis en interiörbild från det fina ABF-huset på Sveavägen, där kunskap i alla dess former erbjuds alla praktiskt taget varje dag och kväll - ofta gratis. Helt enkelt en fantastisk bildningsresurs för människor! 
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar