torsdag 4 april 2013

Tillsätt kriskommission för tryggare akutsjukvård!

Idag skriver Miljöpartiets Helene Öberg på DN Stockholmsdebatt om hur vi vill stärka den krisande akutsjukvården i Stockholm. Här är föreslagna punkter i korthet:

1. Tillsätt en kriskommission för att omgående öka antalet vårdplatser.

2. Nej till Alliansens besparingar på ca 700 miljoner kr årligen i sjukvården.

3. Ökat förbättringsarbete.

4. Höj gränsen för när sjukhusen inte längre får betalt för extra sjukvårdsvolymer utöver det som  beställts (från dagens 104% till 108%).

5. Sluta ta ut straffavgifter från sjukhusen. MP vill istället avsätta pengar för att lösa de flaskhalsar som skapar väntetider för patienterna.

6. Vårdpersonalens lediga tid måste vara tid för återhämtning. Planeringen av vården måste ske med större framförhållning och med respekt för medarbetarnas rätt till fritid.

Miljöpartiet vill satsa på hälso- och sjukvården så att den bättre möter befolkningens behov av vård samtidigt som medarbetarna har en god arbetsmiljö!

Läs hela debattinlägget här:
Tillsätt kriskommission för tryggare akutsjukvård 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar