tisdag 16 april 2013

Sveriges befolkning: NEJ till vinster i välfärden!

SOM-institutet offentliggjorde idag den stora SOM-undersökningen 2012 som besvarats av 18 000 svenskar. Resultatet har snabbt uppmärksammats i media, t ex:

Starkt motstånd mot vinster i välfärden (Dagens Industri)

Majoriteten emot vinster inom offentlig sektor (Ekot)

Klart nej till välfärdsvinster (SVT)

Tyvärr så verkar det som att de flesta partiledningar (inklusive MP:s) går i otakt med befolkningen och de egna väljarna när det gäller denna fråga. Det är djupt olyckligt, och inte i längden hållbart.

För egen del menar jag att vi dag har en hel del bevis och erfarenheter som pekar på de skadliga effekterna när vård, skola och omsorg ska drivas i vinstsyfte. Men det egentligen starkaste skälet till att avskaffa vinster i välfärden är den alltmer gnagande känslan i mitt hjärta att detta är fel. Våra barn, sjuka och äldre ska inte utsättas ens för risken att drabbas av girighetens fula tryne. Och jag vet att denna känsla delas av allt fler. Det känns bra. Tillsammans kan vi styra vårt samhälle mot en mänskligare välfärd grundad i omtanke och professionalism!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar