torsdag 11 april 2013

Skolministern erkänner att fria skolvalet kan leda till segregation

 
Igår deltog jag på ett seminarium som Svenskt Näringsliv bjudit in till, Friskolornas framtid i stöpsleven. Efter ett par intressanta presentationer, bl a av Mikaela Valtersson, vice VD för Kunskapsskolan samt forskaren tillika politiske konsulten Erik Lakomaa (bilden ovan) så var det dags för debatt mellan utbildningsminister Jan Björklund (FP) och Ibrahim Baylan (S). Mycket energi lades på att försöka reda ut vad socialdemokraternas kongressbeslut betyder, angående vinster i välfärden. En tolkning av detta (den enda tolkningen?) är att det skulle ge möjlighet för kommunerna att säga nej till friskolor ("kommunalt veto").

När det kom till diskussion om det fria skolvalets ev negativa konsekvenser i form av ökad segregation (vilket bl a Skolverket pekat på), så erkände båda politikerna - med mer eller mindre emfas - att detta förmodligen stämmer. Men samtidigt så var båda tydliga med att det inte var aktuellt att avskaffa det. Detta motiverades med en målande beskrivning av att det fria skolvalet, enligt Jan Björklund, bidragit till den första slöjbeklädda eleven i en av de finare innerstadsskolorna.
Dvs det fria skolvalet kan också ses som ett verktyg att minska segregation.
Frågan är emellertid åt vilket håll det överväger mest...

Hursomhelst, efter att ha hört dessa företrädare så stod det klart för mig att det fria skolvalet sannolikt är här för att stanna. Har man väl släppt ut anden ur flaskan så är det närmast omöjligt att trycka tillbaka densamma - om man nu skulle vilja det.
Den viktiga frågan blir i så fall: Hur behåller man det fria valet samtidigt som största möjliga likvärdighet bibehålls? Det är förmodligen den stora utmaningen för framtiden.

Å andra sidan så har jag just skaffat boken Barnexperimentet där Per Kornhall efter en sannolikt mördande kritik av dagens svenska skola avslutar med konstruktiva förslag hur vi ska kunna rädda densamma, bl a genom Återförstatligande, Avskaffande av vinster samt Avskaffande av det fria skolvalet (!)

Förresten, skolseminariet ovan finns tillgängligt på SVT Forum:
Seminarium om friskolans framtid

Mot slutet försöker jag, något nervös tyvärr, fråga hur Björklund och Baylan ser på det politiska misslyckandet med att erhålla en riktig mångfald av idéburna skolor genom så kallade SVB-bolag (bolag med särskild vinstbegränsning). Det är förvisso svårt att kortfattat förklara syftet med SVB, men Jan Björklund bör definitivt känna till dem väl och därför blev jag en aning förvånad över hans ganska aggressiva svar. Uppenbarligen tycks det inte finnas något intresse från det hållet att försöka återupprätta den ursprungliga tanken med SVB och en idéburen välfärd. Trist.

För den som vill veta mer om SVB så rekommenderar jag exempelvis Sektor 3:
Den misslyckade välfärdsreformenInga kommentarer:

Skicka en kommentar