lördag 20 april 2013

Seminarium om sjukdomen ME/CFS 15 maj

Riksföreningen för ME-patienter (RME) anordnar återigen ett intressant seminarium om den relativt okända sjukdomen myalgisk encefalomyelit (ME, ibland med den något felaktiga tilläggsbenämningen Chronic Fatigue Syndrome). Tid och plats för seminariet är kl 13-17 den 15 maj i Landstingshuset i Stockholm.

ME är en neurologisk sjukdom med uppskattningsvis 40 000 drabbade i Sverige.

Seminarieprogrammet innehåller följande inslag:

Sökande efter mikrobiella biomarkörer vid ME/CFS
Jonas Blomberg, professor i klinisk virologi vid Uppsala Universitet

Mabthera (Rituximab) vid neuroinflammatoriska sjukdomar
Fredrik Piehl, professor i neurologi vid Karolinska Institutet

Behandling med LDN (lågdos-Naltrexone) och de neurologiska aspekterna av ME/CFS
Anders Österberg från ME-mottagningen på Gotahälsan i Mjölby

Erfarenheter från ME/CFS-rehabiliteringen på Danderyds sjukhus
Docent Indre Ljungar från Danderyds sjukhus

Forskning kring OSU-6162
Olof Zachrisson från Gottfries Clinic i Mölndal


En av föreläsningarna handlar om det immunmodulerande läkemedlet Rituximab som uppmärksammats mycket på sistone, som möjlig behandling mot ME. Jag har tidigare skrivit om Rituximab bl a här och här.

En annan av presentationerna kommer sammanfatta erfarenheterna från den tillfälliga (?) ME-mottagningen på Danderyds sjukhus. För egen del anser jag att det sannolikt vore djupt olyckligt om denna viktiga vårdenhet skulle avvecklas. Jag har uppfattat positiva signaler om möjligheten till en fortsättning även efter detta år. Jag hoppas verkligen att det stämmer!

För mer information om ME-seminariet, klicka här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar