fredag 19 april 2013

Politik och allergi


Som jag nämnde i tidigare blogginlägg så deltog jag idag på Allergy Day anordnat av Centrum för Allergiforskning (CfA). Detta är ett s.k. Centre of Excellence som bidragit till mycket värdefull forskning inom astma, allergi och överkänslighet. Enligt olika uppskattningar så har kanske 30-40% av befolkningen någon typ av besvär inom dessa områden.
För egen del vet jag att jag är överkänslig mot krabba (men bara det, tack och lov eftersom jag älskar skaldjur). Dessutom har jag förmodligen någon slags pollenallergi eller liknande.

Jag tror att var och en av er som läser detta antingen har egna astma- eller allergibesvär, och/eller så har ni det hos nära och kära, bland vänner och bekanta.
Med andra ord så kan detta utan tvekan ses som folksjukdomar, men som bilden ovan visar så debuterar astma oftast tidigt i livet, till skillnad från andra folksjukdomar som cancer och diabetes. Astma och allergi orsakar oftast problem och lidande, samt betydande kostnader för både individ och samhälle, under en betydligt längre period av livet än de flesta andra sjukdomar.

Följaktligen finns behov av en tydlig nationell strategi inom astma- och allergiområdet. Det behövs också en samlande kunskaps- och forskningsresurs med ett nätverk av tvärvetenskaplig kompetens. Men, hallå! Det finns ju redan! I form av Centrum för Allergiforskning.
Följaktligen är det viktigt att detta omfattande och kunskapsskapande centrum får utvecklas vidare. Och detta trots att grundaren Vårdalstiftelsen nu avslutar sitt stöd. Sedan Torbjörn Larsson, tillika landstingspolitiker (KD), tillträdde som VD för stiftelsen för ett antal år sedan så har han varit tydlig med att Vårdalstiftelsen, trots sitt namn (VÅRD och ALlergi) och trots stadgar, ska fokusera på vårdfrågor i övrigt.

Dessutom så tycks Stockholms läns landsting, genom beslut av Alliansen, vara beslutet att göra detsamma, dvs ta sin hand ifrån CfA. Mycket olyckligt anser jag, i likhet med Conny Fogelström som lagt en interpellation i landfstingsfullmäktige om detta.

Nåväl, nedan ses en av många intressanta posters (forskningsaffischer) på konferensen idag. Den visar resultat av ett forskningsprojekt där man tittar på varför människor med antroposofisk livsstil tycks ha lägre förekomst av allergier. Just i detta projekt så har man hittat skillnader i proteinsammansättningen i bröstmjölk (!)
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar