onsdag 24 april 2013

Patient = "Utgångspunkt för en önskad beställning"?

Denna definition av ordet patient - "Patienten är utgångspunkten för en önskad beställning respektive beställning" (?) - finns att läsa i Maciej Zarembas avslutande och uppföljande del i den numera enormt uppmärksammade artikelserie om de förödande effekter som New Public Management (NPM) har på den svenska sjukvården - "Den olönsamma patienten".
NPM tycks ha haft samma negativa effekt på vården även i våra grannländer Danmark och Norge, men där har man i högre grad förstått att reagera. Maciej Zaremba ger exempel på detta och påtalar då också det märkliga faktum att, i jämförelse, så lyser NPM-debatten med sin frånvaro i vårt land. Varför är det så!? Ja, det är verklligen en berättigad fråga.
Maciej Zaremba refererar till ett gammalt debattinlägg i tidningen Politiken:
Tilgiv os - vi vidste ikke, hvad vi gjorde.

Det vill säga, Förlåt oss - vi visste icke vad vi gjorde.

Ett antal höga tjänstemän, som själva medverkat i att införa det NPM-typiska kontrakts- och uppföljningsmonstret, förklarar ärligt och ödmjukt att de aldrig kunde ana konsekvenserna av detta system - och att det nu är viktigt att utveckla ett i sanning kvalitetsbaserat välfärdssystem.

Avslutningsvis ytterligare ett exempel på den termlista som, enligt Maciej Zaremba, Stockholms läns landsting (SLL) ska ha utvecklat: För den som undrar vad ett telefonnummer är så har SLL svaret:
"sifferföljd som man slår för att komma i förbindelse med viss abonnents telefon"

Fullkomligt underbart eller hur? Man blir full i skratt - men borde egentligen gråta av sorg när man tänker på det slöseri och det lidande som denna lista utgör endast en symbol för. Bedrövligt är naturligtvis att listan finns i verkligheten och kan hittas på webben, åtminstone än så länge:
SLL_Termlista


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar