torsdag 18 april 2013

Negativa effekter av New Public Management

New Public Management (NPM) är en neoliberal styrmodell som i korthet går ut på att t ex vård, skola och omsorg ska drivas enligt affärsmässiga principer, ungefär på samma sätt som kommersiell varuproduktion. Jag är mycket skeptisk till NPM:s lämplighet som medel att öka kvaliteten i de "mjuka", mänskliga välfärdsområdena. Jag är rädd att NPM snarast kan skada dessa grundläggande och viktiga samhällsfunktioner.

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter igår så konstaterar forskare vid Uppsala universitet lite förvånade att
Offentlig styrning. Den hårt drivna marknadsstyrningen av offentlig välfärdsproduktion (NPM) har medfört oönskade och rent av skadliga bieffekter. Där NPM verkligen skulle göra nytta, till exempel inom infrastrukturområdet, tillämpas systemet märkligt nog inte alls.

I tidningen Dagens Samhälle nr 15/2013 får jag ytterligare vatten på min kvarn genom följande artiklar och debattinlägg (inte ännu på webben?):

Kommuner hindrar insyn i privat äldrevård
När förskolor, skolor och äldreomsorg lämnas över till privata entreprenörer minskar allmänhetens insyn. Det som en gång var offentlig information förvandlas till företagshemligheter. Kommunerna kan motverka hemlighetsmakeriet, men låter medvetet bli att göra det.

Intervju med Metta Fjelkner, avgående ordförande i Lärarnas Riksförbund
som ger underkänt till förhoppningen att friskolor skulle fungera som lönelyftare för lärarna: Lönerna är lägre i friskolorna...

Metta Fjelkner ger också underkänt för den lagstadgade likvärdigheten i skolan. Som väl alla vet idag så går utvecklingen i motsatt riktning och segregationen i skolan ökar...

JB Education, tidigare John Bauergymnasierna, lägger ner utbildning i Jönköping
och lämnar därmed ett 40-tal elever i sticket eftersom de inte kan fullfölja det program de påbörjat. JB har tidigare beslutat lägga ner gymnasieskolor i Mölndal, Uddevalla, Värnamo, Borås, Umeå, Karlshamn och Sundsvall.
Jag lider med eleverna...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar