måndag 4 mars 2013

Vi behöver inga egna tandtekniker!? Gaddar kan köpas från Kina

I förra veckan hade vi möte i landstingets forskningsberedning. Ett av ärendena rörde etableringen av Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT). Från Miljöpartiets sida applåderar vi detta och, åtminstone vi SLL-politiker, hoppas och tror att det ska kunna bli ett nationellt centrum så småningom.
Nåväl, i sammanhanget passade jag på, å partiets vägnar, att lägga ett tilläggsyrkande, att utreda betydelsen av att Karolinska Institutet så sent som förra året beslutade att avveckla Tandteknikerprogrammet, ett beslut som kom överraskande för många.

Enligt den föredragande tjänstemannen (som är både kunnig och sympatisk) så trodde han inte att detta skulle vara något problem.
Numera så tillverkas det mesta, som ska monteras i munnen, i utlandet. Kina t ex , är på stark framfart även på detta område!

Jag vidhöll ändå att saken borde utredas så att det nya centrat inte redan från start riskerar att hämmas i sin utveckling. Dessutom så var ett av skälen till att avveckla tandteknikerutbildningen, att den saknade forskningsanknytning. Som nu kan komma till stånd genom ACT! En variant på Moment 22?
Som väntat så röstades mitt förslag ner. ACT etableras oavsett, tack och lov, men framöver får den kungliga huvudstaden förlita sig på att Göteborg, Malmö och Umeå utbildar tandtekniker åt oss. Och/eller att vi i allt högre grad importerar tandersättningar av olika slag från Kina och andra länder.
Jag kan tyvärr se flera risker med detta scenario...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar