tisdag 5 mars 2013

Har Moderaterna verkligen koll på Karolinska? Del 2

En större lokalnyhet idag var Dagens Industris påstående att uppskjutna försäljningar av "gamla" sjukhusmarken i Solna kommer orsaka "Miljardhål i finansiering av Nya Karolinska", närmare bestämt ett tapp på 8 miljarder kronor.

Detta bemöttes senare i TV-nyheterna av finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl, som hävdade att detta var helt felaktigt och att han aldrig hört denna uppgift tidigare. Om man lyssnar med en cynikers öra så hör man emellertid att det finanslandstingsrådet med bestämdhet förklarar är att han aldrig tidigare hört just beloppet 8 miljarder. Finns tolkningsutrymme i det svaret?

Hursomhelst, det intressanta är att DI:s artikel delvis grundar sig på uttalanden av Torbjörn Rosdahls partikamrat tillika ledamot av landstingsfullmäktige, Viktor Freimuth (M), som tidigare varit ordförande i styrelsen för landstingets fastighetsbolag Locum.
Och om man går tillbaka till de fullmäktigehandlingar från 2010 som Freimuth hänvisar till på sin blogg (Östra Karolinska) så står där mycket riktigt om Locums uppdrag:


Syftet med uppdraget har varit att utveckla förutsättningarna för en ny stadsdel för området som grund för inriktningsbeslut i landstinget inför planprocess och försäljning. Uppdragets mål har varit att precisera förutsättningarna för att utveckla och sälja utredningsområdet i lämpliga delar på bästa marknadsmässiga villkor i takt med att verksamheterna i området omlokaliseras.


Liksom i tidigare inlägg så måste man fråga sig:
Har Moderaterna verkligen koll på Karolinska!? Just nu är det inte mycket som tyder på det.

Anledningen till att ev rivning och försäljning av den gamla tomtmarken lagts på is är att den styrande Alliansen pga den stora bristen på vårdplatser, måste säkra ett maximalt utnyttjande även av de gamla byggnaderna framöver, detta trots ett av världens största och dyraste sjukhusbyggen!

Som senaste nytt kan nämnas att bygget av Nya Karolinska fördyras redan imorgon med flera hundra miljoner kronor, genom upphandling av tilläggsavtal, bl a tillagningskök - något som Miljöpartiet hade förespråkat redan från start.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar