söndag 17 februari 2013

"Vad dödade Herr B?" Om behovet av framtidens välfärdsmodell

I Dagens Nyheter (med rubriken Vad var det som dödade Herr B?) inleder idag Maciej Zaremba en artikelserie om konsekvenserna av systemskiftet i vården, dvs hur New Public Management (NPM) införts som styrmodell i välfärdens organisation.
Jag är själv mycket kritisk till att vi sedan några decennier ska försöka "leka affär" med våra välfärdsverksamheter vård, skola och omsorg. Samtidigt är jag naturligtvis fullt medveten om att införandet av NPM är motiverat (förmodligen inte helt felaktigt) med att det gamla systemet knappast var optimalt det heller. Jag är också medveten om att jag har min egen ganska ytliga uppfattning av vad NPM egentligen är. Det finns sannolikt både flera bottnar och en mängd olika tolkningar av NPM (se exempelvis här och här).

Som politiker och samhällsmedborgare så tycker jag att huvudfrågan för oss alla borde vara:
Vad ska komma efter New Public Management? Vad blir nästa modell som ska kunna fungera som styrsystem för en välfärd grundad på humanistiska värden, där människans bästa sätts i främsta rummet? För så är det knappast idag. Det har vi tyvärr alltför många exempel på...

Här har Miljöpartiet, helst i bred politisk samverkan, en stor utmaning i att ta fram en långsiktigt hållbar välfärdsmodell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar