fredag 4 januari 2013

MP och skoldebatten - blandade karameller...

I Svenska Dagbladet skriver idag MP-kollegan Jabar Amin om regeringens missriktade skolreformer (Kontrollerna i skolan kostar en halv miljard). Det är en nödvändighet att Miljöpartiet engagerar sig i de viktiga skolfrågorna eftersom det är skolan som lägger grunden för vårt framtida samhälle som ska präglas av demokratiska principer och långsiktig hållbarhet. Därför är jag glad att se Jabars inlägg och jag håller med om mycket av hans kritik. Samtidigt är det ingen hemlighet att vi även inom MP har lite olika syn på vad som ger de bästa förutsättningarna för en bra och likvärdig skola. Oavsett syn på detta så kan vi nog alla konstatera att dagens svenska skola är långt ifrån optimal, och mycket pekar på att den även fortsättningsvis riskerar att utvecklas i fel riktning.

Ett bevis på att skolfrågorna är viktiga och engagerar många människor är att Jabar Amins inlägg snabbt har fått ett stort antal kommentarer på svd.se. Det är i grunden glädjande men ett smolk i bägaren är att kommentarerna är av mycket varierande kvalitet och att ett förvånansvärt stort antal andas både rasism och hat. Som bekant så erbjuder internet fantastiska möjligheter för vem som helst att snabbt och lätt lufta sina åsikter. Det är emellertid en medalj med två sidor, en främre ljus men också en mörk baksida.

Det föranleder en påminnelse om följande citat som, kanske felaktigt, tillskrivits den franske 1700-talsförfattaren Voltaire:

Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.

Man skulle gärna se att denna inställning var ömsesidig...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar